( آشنایی با انواع سهره , بلبل و سایر پرندگان آواز خوان موجود در کشور ایران )

بلبل خرما

 

نام راسته : Passeriformes

نام خانواده : Pycnonotidae

نام انگليسي : White-eared bulbul

نام علمي : Pycnonotus leucogenys

سايرنام هاي محلي : بلبل خرما ، بلبل

 

مشخصات عمومي :

پرنده اي به اندازه 18 سانتيمتر با سر سياه رنگ و لکه بزرگ سفيد در گونه ها بوده و نژادي از آن که در ايران يافت مي شود Leucotis  است که تاجي بسيار کوتاه در انتهاي تارکش ديده مي شود . پرهاي پوششي زير دم اين پرنده زرد رنگ بوده و نوک دم به طور مشخصي سفيد رنگ است . بدن نيز خاکستري رنگ است . پاها و چنگال هم تيره رنگ هستند .

 

تشخيص پرنده نر از پرنده ماده :

پرنده نر و ماده مشابه هستند .

 

 

پرنده بالغ

 

 

آشیانه و تخم بلبل خرما 

 

پرنده جوان :

پرنده جوان سر قهوه اي رنگ دارد .

جهت مشاهده تصاوير بيشتر از لانه ، پرنده جوان و ... از اين پرنده مي توانيد به سايت www.canaryalireza.ir  و بخش تصاوير بلبل مراجعه نماييد .

 

پراکنش :

به طور کلي بلبل خرما در مناطق پست و بياباني کشورهاي پاکستان ، افغانستان ، ايران ،عراق ، بحرين و بخش هايي از هند زندگي مي کند .

اين پرنده در درختان و بوته ها و مخصوصاً تمشک زارها و باغ ها ي خرما و در نزديکي و يا در درختان داخل مناطق مسکوني به سر برده و روي بوته ها و درختان آشيانه مي سازد . در ايران بومي و فراوان بوده و پيش از اين در مناطق جنوبي کشور بود ولي در سال هاي اخير در اغلب شهرها يا از قفس رها شده و يا خود را به مناطق شمالي تر و مرکزي کشور رسانده و به خوبي با اين مناطق سازگار شده است .

 

رنگ قرمز : منطقه تولید مثل

 

تغذيه :

بلبل خرما از انواع ميوه ها تغذيه مي نمايد و علاقه زيادي به خوردن خرما دارد . در قفس نيز مي توان از دان پالس و انواع ميوه جهت تغذيه اين پرنده استفاده نمود . از جمله ميوه هاي مورد علاقه اين پرنده انگور و سيب است .

 

آواز :

صداي اين پرنده آهنگين و با ملوديهاي زيبا شنيده مي شود .

 

ساير مشخصات :

اين پرنده دو تا سه تخم مي گذارد و 14 تا 15 روز روي تخم مي خوابد و سپس والدين جوجه ها را با کرم ها تغذيه مي کنند که بين 250 تا 300 کرم در روز براي دو جوجه مي آورند . بعد از 15 روز جوجه ها آشيانه را ترک مي کنند .

+ نوشته شده در  ساعت   توسط حمید مشیری  |